Declarația de confidențialitate a companiei John Deere

Această declarație de confidențialitate a companiei John Deere („Declarație”) este emisă în numele entităților enumerate mai jos ca fiind „Operatori de date”, în tabelul de la sfârșitul acestei declarații (fiecare, în mod individual, „John Deere”, „noi” sau „nouă”). Această declarație se adresează persoanelor cu care interacționăm, inclusiv vizitatorilor sau utilizatorilor site-urilor web, aplicațiilor (web sau mobile) sau serviciilor online („servicii online”); clienților actuali și potențiali; conducerii și personalului clienților și furnizorilor corporativi; conducerii și personalului reprezentanțelor autorizate John Deere; vizitatorilor facilităților, muzeelor și atracțiilor noastre; și altor destinatari ai serviciilor noastre. Ne referim la persoane ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sub titulatura de „dumneavoastră” în această declarație.

Operatorul de date John Deere va prelucra informații despre dumneavoastră în format tipărit și electronic, denumite în continuare „date cu caracter personal”. Vom colecta datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, pe plan intern și în anumite cazuri de la părți terțe relevante.

Datele cu caracter personal sunt partajate cu membrii grupului John Deere (consultați, de asemenea, secțiunea 4 de mai jos). Găsiți o listă de companii aparținând grupului John Deere la adresa https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. În anumite situații, companiile care aparțin grupului John Deere pot prelucra în comun datele cu caracter personal (consultați, de asemenea, secțiunea 3 de mai jos).

Pot fi valide declarații de confidențialitate specifice unei țări sau unui produs privind anumite produse și servicii oferite de John Deere, iar acestea pot fi accesate în meniul „Informații specifice în funcție de țară sau produs”. În scop ilustrativ, sunt furnizate, printre altele, produse și servicii financiare de către John Deere Bank S.A., pentru care este nevoie, în general, de colectarea unor categorii de informații și date suplimentare sau diferite. John Deere GmbH & CO KG oferă, de asemenea, o gamă de servicii de date și abonamente.

În final, produsele John Deere sunt distribuite printr-o rețea de dealeri și distribuitori autorizați. Majoritatea acestor dealeri și distribuitori sunt întreprinderi deținute și operate independent, care pot avea propriile declarații de confidențialitate.

Declarația de confidențialitate

1. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, includ următoarele:

Detalii personale, cum ar fi numele, numele preferat, numele de familie, pseudonimul, data nașterii, numele de utilizator, parola și alte mijloace de autentificare, identificatori guvernamentali, semnături și imagini.

Informații de contact, cum ar fi domiciliul, adresa poștală, numărul de telefon, informațiile profilului de media socială și adresa de e-mail.

Informații despre locul de muncă, cum ar fi industria, funcția, activitățile de afaceri, angajatorul actualul și foștii angajatori, relația cu un client sau o terță parte (o reprezentanță, un furnizor), adresa de serviciu, numărul de telefon de serviciu, media socială de serviciu și adresa de e-mail de serviciu.

Informații privind tranzacțiile sau conturile financiare, cum ar fi adresa de facturare, contul bancar, numerele de cont bancar și numerele de rutare; informații privind cardurile de credit sau de debit, codul de securitate și data expirării; numele și detaliile titularului de card sau de cont; înregistrări cu instrucțiuni; informații despre contraparte; și informații despre finanțarea echipamentului și activitățile de leasing. Dacă este permis sau impus de lege, putem solicita documente de identificare emise de stat.

Informații pe care le postați pe forumuri, formulare de utilizator (inclusiv în rețelele de socializare) sau răspunsuri la sondaje, cum ar fi numele de utilizator, detalii despre profilul de media socială, comentarii (inclusiv păreri și opinii), imagini și alte informații.

Informații privind preferințele și relațiile care ne ajută să identificăm cine sunteți și ce doriți, pentru a vă oferi produse și servicii care vă pot interesa, cum ar fi informații despre proprietate, fermă sau afaceri, locația generală, preferințele și preferințele de limbă. În această categorie sunt incluse și informațiile despre modul în care interacționați cu noi, cu distribuitorii și cu partenerii noștri de afaceri; și detalii despre conturile cu noi, inclusiv achizițiile, solicitările, conturile de client, istoricul cererilor de garanție și istoricul plăților.

Informații de utilizare, cum ar fi detalii despre produse și servicii, specificații privind hardware-ul și sistemul de operare, versiunea de software, date de performanță și statistici, informații de jurnal, utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor (și a produselor și serviciilor) și date de diagnosticare.

Informații colectate automat, cum ar fi informații privind paginile sau conținutul vizitat în cadrul serviciilor online; dacă ați deschis sau ați citit comunicațiile noastre; existența cookie-urilor și a altor tehnologii; timpul și durata de utilizare a serviciilor online; și rapoarte de eroare și date de performanță. Informațiile și datele colectate includ adresa protocolului de internet (IP) (și informațiile referitoare la adresa IP respectivă); tipul și versiunea sistemului de operare sau a browserului web al dispozitivului; modelul de hardware, ID-ul dispozitivului sau identificatorul pentru orice dispozitiv utilizat pentru ccesarea serviciilor online și alți identificatori unici ai dispozitivului; și, în unele cazuri, locația dispozitivului. Aceste informații pot fi înregistrate când utilizați serviciile online.

Date cu caracter personal sensibile: o parte din datele cu caracter personal prelucrate în scopurile din secțiunea 2 pot fi considerate date cu caracter personal sensibile, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, și anume (conform definiției din legislația aplicabilă privind protecția datelor) datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor genetice, biometrice, despre sănătate sau a datelor privind viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală. În plus, unele date cu caracter personal pot să conțină informații privind condamnările și infracțiunile penale.

2. Sursele datelor cu caracter personal prelucrate

Colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră dintr-o varietate de surse:

Informații pe care le colectăm direct de la dumneavoastră: datele cu caracter personal se colectează, în general, atunci când sunt furnizate de dumneavoastră (electronic, în scris sau verbal). Vă vom solicita date și informații (cum ar fi detalii personale, informații de contact, informații despre tranzacții) în momentul în care interacționați cu noi, cum ar fi atunci când vă abonați sau achiziționați servicii sau cumpărați produse, introduceți informații despre serviciile noastre online, vă înregistrați pentru un cont în serviciile online, vizitați facilitățile noastre, vă abonați la un buletin informativ, contactați Serviciul clienți, fectuați o achiziție, vă înregistrați la un curs de instruire, solicitați finanțare, răspundeți la sondaje, vă înregistrați garanția sau interacționați în alt mod cu noi.

Informații pe care le colectăm intern: colectăm, observăm sau aflăm informații despre dumneavoastră, în urma interacțiunii pe care o aveți cu noi (cum ar fi informații privind preferințele și relațiile), în cursul normal al relației dintre părți sau când utilizați produsele și serviciile noastre (de exemplu: informații provenite din utilizarea produselor și serviciilor, informații colectate automat). Colectăm sau obținem date cu caracter personal atunci când vizitați sau utilizați oricare din serviciile noastre online. Noi (sau părțile terțe) utilizăm cookie-uri și alte instrumente tehnologice pentru a colecta informații despre computerul sau dispozitivul dumneavoastră și despre utilizarea serviciilor online (de exemplu, informații colectate automat). Pentru mai multe informații despre cookie-uri și alte tehnologii, consultați secțiunea 5, „Cookie-uri și tehnologii de colectare similare”.

Informații colectate de la terți: primim date cu caracter personal de la părți terțe, cum ar fi membrii grupului John Deere, clienții noștri, reprezentanțele autorizate John Deere, angajatorul dumneavoastră, agențiile de informații privind creditele sau autoritățile legislative și guvernamentale (de exemplu: detalii personale, informații de contact, informații privind locul de muncă, informații privind tranzacțiile sau conturile financiare). De asemenea, primim date cu caracter personal de la părți terțe atunci când achiziționați oricare din produsele sau serviciile noastre prin intermediul unor astfel de distribuitori terți (de exemplu, reprezentanțele autorizate John Deere).

Informații publice: colectăm date cu caracter personal (cum ar fi informațiile privind preferințele și relațiile) care sunt disponibile public (de exemplu: informații despre beneficiarul efectiv în ceea ce privește un client, date despre companie și detalii de afaceri, informații financiare) sau informații de la furnizorii de date terți, pe care le faceți publice dumneavoastră și care îmbunătățesc bazele noastre de date și ne ajută să înțelegem mai bine clienții; sau de pe site-urile de socializare, cum ar fi Facebook, dacă interacționați cu o funcție de socializare din cadrul serviciilor online, cum ar fi un plugin pentru rețelele de socializare (un buton Facebook de „Apreciere”), dacă „apreciați” paginile noastre de socializare sau vă alăturați comunităților noastre. Dacă interacționați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare, este posibil să ne acordați permisiunea pentru a accesa informațiile din profilul dumneavoastră de socializare.

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal („Scopurile”)

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri și temeiuri legale (baze juridice pentru prelucrare). Acolo unde este cazul, în momentul colectării datelor, vom aduce la cunoștință dacă furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o cerință legală sau contractuală și dacă sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal și posibilele consecințe în cazul în care nu le furnizați:

a) Serviciu clienți: pentru a furniza produsele și serviciile solicitate; pentru servicii conexe, cum ar fi livrarea produsului, întreținerea, asistența pentru clienți, produse și lucrări de service (inclusiv garanția de service), finanțarea, serviciul de leasing și creditarea; și funcționarea serviciilor online.

Aici poate fi inclusă prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: efectuarea sarcinilor necesare pentru procesarea și îndeplinirea solicitărilor sau a comenzilor, cum ar fi răspunsul la solicitările de informații suplimentare sau răspunsul la solicitările pentru o ofertă (fie direct, fie printr-o reprezentanță autorizată John Deere); verificarea identității unui individ (sau identificarea unui reprezentant), pentru a permite accesul la contul unui client de afaceri; verificarea eligibilității pentru programele de stimulare; înregistrarea produselor din cadrul procesului; furnizarea bunurilor și serviciilor solicitate (inclusiv facilitarea procesului de comandă și livrare între dumneavoastră și o reprezentanță autorizată John Deere); activarea programelor de software și a dispozitivelor care necesită activare; administrarea contului (conturilor) și a plăților pentru bunuri și servicii; încheierea și executarea contractelor; procesarea cererilor de garanție și furnizarea de service în garanție; furnizarea și deservirea programelor de garanție extinsă, inclusiv gestionarea contractelor de service și facturarea; înregistrarea și întocmirea unui cont în serviciile online, inclusiv configurarea și administrarea contului de utilizator; și furnizarea serviciilor online și funcționalităților acestora, inclusiv utilizarea și gestionarea serviciilor online, furnizarea de conținut, comunicarea și interacțiunea cu dumneavoastră în cadrul acestor servicii.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv termenii de utilizare privind serviciile online) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau statutară care se aplică în cazul nostru; (3) prelucrarea este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere, un membru al grupului John Deere sau ale unei terțe părți (cum ar fi o reprezentanță sau un client de afaceri) pentru a furniza serviciul clienți, produse și asistență pentru clienți, instruire și alte evenimente educaționale și pentru a comunica informații relevante despre actualizările și îmbunătățirile produselor (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale); sau (4) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

b) Asistență pentru produse și clienți: pentru a oferi asistență pentru produse și servicii; gestionarea relației cu clienții, distribuitorii și furnizorii; diagnostice și reparații; mijloace de comunicare; și siguranța produselor și gestionarea produselor retrase.

Ca parte a furnizării de service și asistență, utilizăm un sistem de gestionare a relației cu clienții (detalii personale, informații de contact, informații despre preferințe și relații, informații publice) pentru a urmări implicarea, a ne asigura că informațiile de contact sunt curente, a obține o analiză cuprinzătoare a afacerii cu dumneavoastră (și cu compania dumneavoastră), a evita duplicarea comunicării pe teme similare, pentru a furniza vânzări și asistență și a răspunde la orice comunicări sau solicitări din partea dumneavoastră.

Aici putem include prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: furnizarea de instruire și alte evenimente educaționale pentru clienți și personalul acestora, pentru distribuitori și personal, precum și pentru furnizori și personalul implicat; furnizarea de întreținere și asistență periodică pentru produse și servicii (inclusiv actualizări de software); răspunsul la solicitările distribuitorilor pentru asistență tehnică în identificarea unei probleme a unui produs sau de service și alte diagnostice; și furnizarea comunicărilor privind produsele sau serviciile pe care vi le oferim, inclusiv informații de service, confirmări, notificări, actualizări, mesaje de asistență și administrative și pentru a vă furniza informații privind siguranța sau temeiurile legale, cum ar fi produsele retrase și siguranța mijloacelor de comunicare.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv Termenii de utilizare privind serviciile online) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau statutară care se aplică în cazul nostru (cum ar fi notificarea și gestionarea produselor retrase); (3) prelucrarea este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere, un membru al grupului John Deere sau ale unei terțe părți (cum ar fi o reprezentanță sau un client de afaceri) pentru a furniza Serviciul clienți, produse și asistență pentru clienți, instruire și alte evenimente educaționale și pentru a comunica informații relevante despre actualizările și îmbunătățirile produselor (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale); sau (4) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

c) Publicitate: pentru a vă furniza informații și oferte de produse și servicii din partea companiei John Deere, de la membrii grupului John Deere sau de la distribuitorii, furnizorii și partenerii noștri, inclusiv oferte personalizate în funcție de interesele, caracteristicile personale și de afaceri și locația dumneavoastră.

Noi (sau părțile terțe, cum ar fi o reprezentanță autorizată John Deere), vă putem furniza aceste informații și oferte prin e-mail, poștă, online (inclusiv furnizarea de publicitate și conținut personalizat pentru dumneavoastră în cadrul serviciilor online), platforme de socializare, mesaje text, notificări push și alte mijloace. Pentru a comercializa pe platformele de socializare este posibil să furnizăm informații pseudonime acestor platforme (hash criptografic al detaliilor personale sau informații de contact) pentru a face posibilă o potrivire cu contul dumneavoastră de socializare, lucru care ne permite să facem o publicitate adresată dumneavoastră, pe platforme. După cum s-a prezentat în detaliu în secțiunea 5, noi (sau părțile terțe) utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a putea personaliza serviciile online sau pentru a plasa reclame relevante, în funcție de interesele dumneavoastră, pe site-urile părților terțe.

Este inclusă aici prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: crearea de programe publicitare și de marketing utilizând informații (detalii personale, informații de contact, preferințe și informații despre relații, informații despre utilizare, informații colectate automat) pentru a vă sugera produsele și serviciile de care este probabil să fiți interesat, atât online, cât și offline și utilizarea informațiilor (detalii personale, informații despre utilizare, informații colectate automat) pentru a personaliza serviciile online și a le face mai relevante pentru dumneavoastră.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere, un membru al grupului John Deere sau ale unei părți terțe (de exemplu, o reprezentanță) privind marketingul, prospectarea și obținerea de noi clienți, înțelegerea preferințelor pentru o mai bună personalizare a ofertelor și pentru a oferi produse și servicii care îndeplinesc necesitățile unui client (potențial), în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale; sau (2) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

d) Sondaje și evenimente promoționale: pentru a administra tombole, concursuri, programe de fidelitate și alte evenimente promoționale la care vă înscrieți, cum ar fi programarea și organizarea tururilor facilităților unui membru al grupului John Deere sau al atracțiilor noastre sau participarea la prezentări de produse și alte evenimente comerciale.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv Termenii de utilizare privind evenimentul promoțional) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere privind marketingul, prospectarea, lucrările de service și obținerea de clienți (potențiali), în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale; sau (3) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

e) Alte mijloace de comunicare: pentru a furniza alte informații care pot fi de interes, cum ar fi anunțuri, înștiințări, întreruperi de servicii, programe de îmbunătățire a produselor și buletine tehnice de service; știri despre John Deere sau membrii grupului John Deere, reviste ale companiei (cum ar fi The Furrow și Homestead) și cataloage; și invitațiile la târguri, introduceri de produs și alte evenimente.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv Termenii de utilizare privind abonamentele la publicațiile noastre) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere, un membru al grupului John Deere sau ale unei părți terțe (de exemplu, o reprezentanță) privind marketingul, prospectarea, obținerea de noi clienți, întreținerea și comunicarea de știri către clienții (potențiali) cum ar fi actualizări și îmbunătățiri ale produselor și alte informații despre produse și servicii (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale); sau (4) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

f) Cercetarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor: pentru a identifica și detecta problemele produselor și serviciilor existente, pentru a înțelege cum sunt utilizate acestea, a analiza eficiența publicitară, a efectua cercetări, a îmbunătăți produsele și serviciile și pentru a dezvolta produse și servicii noi (inclusiv utilizarea informațiilor pseudonime și anonimizate).

Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: măsurarea audienței și a implicării clientului; trimiterea sondajelor de evaluare a experienței de utilizare, dezvoltarea participării la forumurile de cercetare online și offline și analiza răspunsurilor; evaluarea performanței și funcționării produselor și serviciilor de producție și testare (inclusiv informații privind utilizarea); revizuirea codurile de diagnosticare și alte date de operare de la mașini, cereri de garanție și solicitări tehnice de asistență de la reprezentanțe pentru a detecta problemele la produse sau servicii (inclusiv probleme de siguranță), pentru a îmbunătăți produsele și serviciile și pentru a dezvolta altele noi; și optimizarea performanței, depanarea erorilor și îmbunătățirea serviciilor online (de exemplu: utilizarea informațiilor privind navigarea în timpul vizitelor în serviciile online și modul în care navigați pentru a face aceste servicii mai intuitive).

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv Termenii de utilizare privind serviciile online) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru identificarea problemelor la produsele și serviciile sale, efectuarea de cercetări și producerea de analize, îmbunătățirea produselor și serviciilor și dezvoltarea de produse și servicii noi (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale); (3) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane (de exemplu, identificarea problemelor de siguranță); (4) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, siguranța produselor; produse retrase); sau (5) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră.

g) Securitate fizică: pentru a implementa și menține securitatea fizică, a gestiona accesul la facilități și a revizui accesul la facilități în cazul unui incident sau atunci când trebuie investigate situațiile de acces neautorizat, pierdere sau furt.

Aici includem prelucrarea datelor personale în următoarele scopuri: crearea și gestionarea ID-urilor de utilizator, a insignelor, a cheilor și implementarea altor metode de gestionare a accesului pentru a ne asigura că persoanele au permisiunile corespunzătoare înainte de a accesa facilitățile companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere (cum ar fi controlul accesului și prevenirea accesului neautorizat); și monitorizarea facilităților John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere (inclusiv prin utilizarea unui sistem de supraveghere video intern și a altor tipuri de camere) pentru a proteja persoanele și a proteja împotriva furtului, vandalismului și pagubelor aduse proprietăților companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere. În acest segment este inclusă și prelucrarea înregistrărilor de acces la facilități sau zone autorizate (cum ar fi înregistrarea intrării și ieșirii persoanelor) pentru a investiga în mod adecvat orice acces neautorizat, pierdere sau furt.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală; (2) este necesară pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane; (3) este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru a asigura securitatea fizică și electronică a întreprinderilor, sediilor și bunurilor noastre (de exemplu, protejarea și apărarea corespunzătoare a proprietății, cum ar fi proprietatea fizică sau intelectuală) și pentru a investiga în mod corespunzător accesul neautorizat, pierderea sau furtul (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale). Dacă sunt prelucrate date despre infracțiuni și condamnări penale, acest lucru se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru din UE sau SEE.

h) Securitate de rețea și cibernetică: pentru a asigura securitatea electronică (securitatea de rețea și cibernetică), inclusiv pentru a identifica, proteja, detecta evenimentele de securitate și pentru a răspunde și a găsii soluții în urma acestor evenimente.

Aici includem prelucrarea datelor personale în următoarele scopuri: identificarea amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor; identificarea, autentificarea și determinarea autorizării corespunzătoare a utilizatorilor; emiterea și revocarea acreditărilor; atribuirea și gestionarea permisiunilor de acces ale utilizatorilor; prevenirea și detectarea accesului neautorizat sau a prelucrării neautorizate a datelor și distribuirea rău intenționată a codului; oprirea atacurilor de blocare a serviciului și a altor pagube provocate la sistemele de comunicații computerizate și electronice; prevenirea și detectarea fraudei, a criminalității sau a utilizării abuzive a serviciilor IT; blocarea spamurilor, a încercărilor de phishing, a virușilor și a altor programe malware; asigurarea securității produsului și a utilizatorilor; și prevenirea transmiterii neautorizate a datelor proprietare și a altor informații (de exemplu, datele cu caracter personal).

Echipa de securitate globală a organizației, având sediul principal la Deere & Company în Moline, Illinois (dar care conține și persoane aflate în diferite locații ale membrilor grupului John Deere), prelucrează datele cu caracter personal pentru a ne asista la identificarea și investigarea incidentelor sau evenimentelor dubioase (inclusiv prin examinare criminalistică), coordonând un răspuns și restaurând funcționalitatea.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală; (2) este necesară pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane; sau (3) este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru a-și proteja și apăra în mod corespunzător proprietățile (cum ar fi proprietatea fizică sau intelectuală) și pentru a furniza securitatea rețelelor și a informațiilor (inclusiv măsuri administrative, tehnice și organizatorice), în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale. Dacă sunt prelucrate date despre infracțiuni și condamnări penale, acest lucru se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru din UE sau SEE.

i) Operațiuni IT: pentru gestionarea sistemelor IT, aplicațiilor și infrastructurii (inclusiv monitorizarea performanțelor sistemelor IT și a infrastructurii), pentru efectuarea de audituri IT și furnizarea de servicii de informații și comunicație.

Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: facilitarea comunicațiilor și utilizarea altor instrumente IT; gestionarea aplicațiilor companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere; identificarea și soluționarea problemelor la sistemele și instrumentele IT; instalarea upgrade-urilor și a corecțiilor; asigurarea continuității afacerii, inclusiv crearea de copii de rezervă; și gestionarea biroului de asistență.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care sunteți parte sau pentru urma anumite etape (la cererea dumneavoastră) premergătoare încheierii unui nou contract; și (2) necesară în scopul intereselor legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru gestionarea, întreținerea și utilizarea infrastructurii tehnologiei de comunicare a informațiilor (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale).

j) Operațiuni de afaceri: pentru a gestiona operațiunile zilnice ale companiei John Deere și ale grupului John Deere, de a analiza date, a raporta performanța afacerii și a asigura guvernanța corporativă (inclusiv audituri), controale de conformitate și alte activități de gestionare a riscului (inclusiv achiziția de asigurări).

Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: analiza organizațională, dezvoltarea și raportarea către conducere (inclusiv elaborarea și dezvoltarea modelelor de risc); programarea lucrărilor și gestionarea activelor; managementul conturilor financiare, inclusiv procesarea plăților și gestionarea conturilor de încasare și de plată; planificarea tactică și strategică; managementul de proiect și organizațional; păstrarea și arhivarea datelor; gestionarea contractelor; gestionarea relațiilor cu terții (vânzători, furnizori, parteneri de afaceri, reprezentanțe); protecția și aplicarea drepturilor; audit intern și extern; reorganizarea, achiziția, fuziunea, divizarea și planificarea și procesarea cesionării; și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul păstrării anonimatului.

În numele organizației, grupul John Deere gestionează în comun anumite categorii de date cu caracter personal (de exemplu: detalii personale, informații de contact, informații despre utilizare, preferințe și informații despre relații etc.) pentru procesele de afaceri concurente ale altor membri ai grupului John Deere, inclusiv compania John Deere. De asemenea, grupul John Deere gestionează în comun infrastructura prin care membrii grupului John Deere prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) este necesară pentru a respecta obligațiile legale care se aplică în cazul nostru; sau (2) este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru a gestiona activitatea zilnică a companiei John Deere și a grupului John Deere, pentru a administra afacerile financiare ale companiei John Deere și ale grupului John Deere, a gestiona riscurile la care John Deere și grupul John Deere sunt expuse, pentru a asigura guvernanța corporativă și informațională, pentru a evalua tranzacțiile comerciale și activitățile de fuziune și achiziție (inclusiv toate verificările prealabile privind obiectivele de achiziție), în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale.

k) Eligibilitate: pentru a determina eligibilitatea pentru produse, servicii sau oferte; pentru verificarea sau asistarea la verificarea identității; îndeplinirea obligațiilor de conformitate cu reglementările; pentru protecția împotriva listelor cu sancțiuni din partea statului sau împotriva unor liste similare; și pentru respectarea cerințelor de conformitate interne.

Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: efectuarea verificărilor prealabile privind cunoașterea clientului (inclusiv utilizarea informațiilor din diverse surse, cum ar fi informații publice, pentru a verifica identitatea); efectuarea verificărilor privind istoricul de credit și evaluarea riscului; protecție împotriva sancțiunilor; și respectarea altor cerințe de reglementare (inclusiv cerințele impuse celorlalți membri ai grupului John Deere), cum ar fi verificarea dacă sunteți o persoană expusă din punct de vedere politic și respectarea cerințelor de detectare și prevenire a finanțării terorismului.

În acest scop, Grupul global de conformitate privind comerțul, având sediul principal la Deere & Company în Moline, Illinois (dar care conține și persoane aflate în diferite locații ale membrilor grupului John Deere), acordă asistență și suport companiei John Deere în prelucrarea datelor cu caracter personal. Grupul global de conformitate privind comerțul are responsabilitatea principală în identificarea și investigarea cazurilor de potriviri cu indivizi aflați pe listele cu persoane sancționate, dar și în investigarea și clarificarea potrivirilor incorecte.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) prelucrarea este necesară în vederea executării oricărui contract pe care îl încheiați cu noi (inclusiv Termenii de utilizare privind serviciile online) sau pentru a urma anumite etape înainte de a încheia un contract cu noi; (2) prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau statutară care se aplică în cazul nostru; (3) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanelor; (4) prelucrarea este necesară pentru sarcini realizate în interes public; sau (5) prelucrarea în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere privind prevenirea spălării banilor și a încălcării sancțiunilor, prevenirea și detectarea fraudelor și înțelegerea clienților noștri (potențiali) și a partenerilor de afaceri (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale); sau (4) prelucrarea se efectuează cu consimțământul dumneavoastră. Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal sensibile acestea sunt prelucrate în conformitate cu legile statului membru UE sau UE/SEE, inclusiv, dacă este necesar, pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă sunt prelucrate date despre infracțiuni și condamnări penale, acest lucru se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru din UE sau SEE.

l) Respectarea cerințelor legale și proceduri: pentru a respecta legile și reglementările aplicabile; și pentru stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor legale.

Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri (inclusiv datele cu caracter personal sensibile sau datele privind condamnările și infracțiunile penale): respectarea cerințelor legale și de altă natură la care sunt supuși membrii grupului John Deere (inclusiv legile și reglementările din alte țări decât cea în care vă aflați); respectarea verificărilor din partea statului și a altor solicitări ale statului sau ale altor autorități publice (inclusiv cele ale altor țări decât cea în care vă aflați); răspunsul la procesele juridice; punerea în aplicare a drepturilor și căilor de atac legale, inclusiv protejarea și aplicarea drepturile noastre, protejarea proprietăților și a drepturilor noastre, protejarea proprietății și siguranței altor persoane, precum și a membrilor grupului John Deere; și investigarea, pregătirea și apărarea litigiilor și administrarea plângerilor interne sau a solicitărilor (inclusiv litigiile și solicitările statului din Statele Unite).

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) este necesară pentru a respecta obligațiile legale care se aplică în cazul nostru; sau (2) este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru a gestiona activitatea zilnică a afacerii, a administra activitățile financiare ale companiei, a gestiona riscurile la care afacerea este expusă, pentru a asigura guvernanța corporativă și informațională și pentru a respecta legile non-UE și legile din alte țări în care grupul John Deere își desfășoară activitatea (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale). Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal sensibile acestea sunt prelucrate în conformitate cu legile statului membru UE sau UE/SEE, inclusiv, dacă este necesar, pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă sunt prelucrate date despre infracțiuni și condamnări penale, acest lucru se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru din UE sau SEE.

m) Investigații: pentru a preveni, detecta și investiga frauda, încălcări ale politicii corporatiste sau alte activități neautorizate, ilicite sau necorespunzătoare (inclusiv infracțiuni penale). Aici includem prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri: investigarea și răspunsul la cazurile de conformitate și la rapoartele trimise prin linia telefonică (inclusiv utilizarea unei linii de raportare în conformitate cu Legea Sarbanes-Oxley din Statele Unite).

În ceea ce privește investigațiile de conformitate, Centrul pentru conduita globală în afaceri și securitatea și pregătirea globală a întreprinderilor care aparține grupului John Deere, având sediul principal la Deere & Company din Moline, Illinois (care conține și persoane aflate în diferite locații ale membrilor grupului John Deere), supraveghează și acordă asistență companiei John Deere.

Prelucrarea este justificată în baza prevederilor statutare: (1) este necesară pentru a respecta obligațiile legale care se aplică activității noastre; sau (2) este necesară în scopul unor interese legitime ale companiei John Deere sau ale unui membru al grupului John Deere pentru a gestiona și opera activitatea companiei John Deere sau a grupului John Deere, a gestiona riscurile companiei John Deere sau a grupului John Deere, pentru a asigura guvernanța corporativă și informațională și pentru a respecta legile non-UE și legile din alte țări în care grupul John Deere își desfășoară activitatea (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt suprascrise de interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale). Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal sensibile acestea sunt prelucrate în conformitate cu legile statului membru UE sau UE/SEE. Dacă sunt prelucrate date despre infracțiuni și condamnări penale, acest lucru se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru din UE sau SEE.

4. Părți terțe cărora le sunt partajate sau divulgate datele cu caracter personal

a) Datele cu caracter personal sunt partajate sau divulgate în cadrul companiei John Deere și membrilor grupului John Deere, în scopurile descrise în această declarație. Membrii grupului John Deere vor prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu această declarație, cu excepția cazului când vi se comunică altfel.

b) Pentru a îndeplini scopurile din secțiunea 3, partajăm sau divulgăm datele cu caracter personal în cadrul grupului John Deere. Folosim competența și cunoștințele grupului John Deere, cum ar fi resursele umane centralizate, contabilitatea, trezoreria, managementul riscului, guvernanța corporativă, tehnologia informației și funcțiile de securitate. Referințele la adresa companiei John Deere și a membrilor grupului John Deere, în secțiunea 3 din această declarație se referă, în general, la cazurile în care membrii grupului John Deere acționează în calitate de operatori de date comuni, împreună cu John Deere.

c) Divulgăm date cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru a finaliza o tranzacție pe care ați solicitat-o sau ați autorizat-o sau pentru a vă furniza un produs sau un serviciu.

De exemplu, furnizarea detaliilor de plată către bănci și alte instituții financiare pentru procesarea unei plăți. De asemenea, vom partaja datele dumneavoastră atunci când ne acordați această atribuție. Este posibil să solicitați informații suplimentare despre un produs sau un serviciu sau să solicitați o ofertă de preț pentru serviciile online, informații pe care le trimitem la reprezentanța John Deere autorizată din zona dumneavoastră pentru a soluționa cererea. După cum este prezentat în secțiunea 12, puteți, de asemenea, să partajați recenzii și feedback pe forumuri și în alte zone publice.

d) Partajăm sau divulgăm date cu caracter personal cu reprezentanțele John Deere autorizate, distribuitorii, comercianții și partenerii de afaceri, în legătură cu scopurile indicate în secțiunea 3. De exemplu, o reprezentanță autorizată John Deere face legătura între dumneavoastră și noi în ceea ce privește administrarea relației cu John Deere, inclusiv asistența la obținerea ofertelor de preț, achiziționarea echipamentelor sau serviciilor, comandarea pieselor, gestionarea produselor și serviciilor (inclusiv abonamentele), finanțarea și service-ul în garanție.

e) Partajăm sau divulgăm date angajaților sau reprezentanților unui client sau al unui distribuitor.

f) Partajăm date cu caracter personal cu furnizorii de servicii terți (denumiți în mod obișnuit „procesatori de date”) pentru a îndeplini scopurile în numele nostru.

De exemplu, companii de tehnologie, cum ar fi companii care furnizează software și servicii de calcul (de exemplu, servicii de gestionare și stocare a datelor, companii de găzduire, software furnizat ca serviciu, găzduire web și servicii de e-mail); companii de tehnologie care furnizează hardware și echipamente (de exemplu, producători și distribuitori de computere); servicii de asistență, cum ar fi companiile care furnizează servicii de asistență în afaceri (de exemplu, furnizori de corespondență, servicii de tipărire, curățenie în birouri și companii care instalează, întrețin și monitorizează sisteme de alarmă); companii care furnizează gestiune financiară; companii destinate eliminării deșeurilor menajere (de exemplu, mărunțirea); și furnizori de analiză. În unele cazuri, aceste companii pot colecta date direct de la dumneavoastră, în numele nostru.

g) De asemenea, partajăm sau divulgăm date cu caracter personal altor companii pentru a efectua operațiuni specializate sau profesionale pentru noi (numite în mod obișnuit „operatori de date”).

De exemplu, instituții financiare, cum ar fi procesatorii de plată și băncile implicate în procesarea plăților sau furnizarea de finanțări; instituții financiare, cum ar fi brokerii de asigurări și companiile de asigurări care ne asistă în gestionarea riscului; servicii de asistență, cum ar fi companiile de asistență în afaceri și companiile care furnizează cursuri de formare; companiile de transport care livrează produsele noastre; companiile de telecomunicații care furnizează servicii de telefonie fixă și mobilă; companiile de tehnologie care furnizează tehnologie și hardware, cum ar fi echipamentele de telecomunicații; echipamentele de îngrijire a sănătății și companiile de servicii, cum ar fi furnizorii de sănătate care furnizează servicii medicale; și alte părți (de exemplu, autorități juridice și de reglementare, contabili, auditori, avocați și alți consilieri profesioniști externi) pentru a susține operațiunile de audit, de conformitate și guvernanță corporativă și/sau conformitate cu legea.

h) Serviciile online conțin plugin-uri sau conținut de la entități terțe, cum ar fi Facebook (butonul „Apreciere”), Twitter (butonul „Partajare pe Twitter”), LinkedIn sau Google. Este posibil ca plugin-urile sau conținutul să colecteze adresa IP, paginile vizitate în cadrul serviciilor online, și pot utiliza propriile cookieuri și tehnologii similare. Dacă în timp ce accesați serviciile online sunteți conectați la site-ul unei rețele sociale, plugin-urile acestei rețele pot permite site-ului să primească informații privind accesarea serviciilor online și să le asocieze cu contul dumneavoastră de pe rețeaua socială respectivă.

De exemplu, serviciile online utilizează Google Maps. Prin utilizarea serviciului Google Maps, sunteți supus aplicării Termenilor de utilizare suplimentari pentru Google Maps/Google Earth (inclusiv Politicade confidențialitate Google).

i) De asemenea, partajăm sau divulgăm date cu caracter personal în scopuri legale, de conformitate, de guvernanță sau pentru a soluționa litigii.

De exemplu:

 • Partajăm sau divulgăm date cu caracter personal cumpărătorilor, avocaților sau consilierilor juridici ai acestora, instanțelor, tribunalelor, părților opuse sau conexe implicate în proceduri și consilierilor juridici ale acestor părți, acolo unde este necesar, pentru a influența vânzarea sau transferul total sau a unei părți a afacerii sau activelor companiei John Deere (inclusiv o reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participație, dizolvare, lichidare sau faliment).
 • Partajăm sau divulgăm date cu caracter personal pentru a ne proteja și aplica drepturile, pentru a ne proteja proprietatea, a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța altor părți și a membrilor grupului John Deere, pentru a proteja împotriva fraudei sau a altor acte ilegale, pentru prevenirea, investigarea, detectarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau, dacă este necesar, pentru a sprijini activitățile de audit extern, conformitate și guvernanță corporativă.
 • De asemenea, vom partaja sau divulga date cu caracter personal dacă acest lucru este impus de lege (inclusiv legi din afara țării în care vă aflați), cum ar fi ca răspuns la citații, mandate de percheziție, ordine judecătorești și alte procese juridice, inclusiv pentru a răspunde autorităților de aplicare a legii, tribunelor și instanțelor din Statele Unite și din alte țări unde membrii grupului John Deere își desfășoară activitatea.

Rețineți că este posibil să partajăm și să divulgăm informații și date despre dumneavoastră care nu sunt date cu caracter personal. De exemplu, este posibil să publicăm rapoarte care conțin date agregate și statistice despre clienți și echipamente.

5. Cookie-uri și tehnologii de colectare similare

Când accesați serviciile online sau deschideți sau faceți clic pe un mijloc de comunicare, precum un e-mail de la John Deere, compania John Deere (sau terți) colectează informații și date prin mijloace automatizate, folosind tehnologii precum jurnale de server sau de utilizare, cookie-uri de browser sau http, obiecte partajate local, stocare locală, semnalizatoare web/etichete pixeli, programe integrate, etichete ETag, conexiuni de la server la server și alte tehnologii de colectare similare.

Următoarele informații reprezintă un sumar. Pentru mai multe informații despre modul în care John Deere (sau terți) utilizează cookie-urile și tehnologiile similare pe site-urile web și serviciile online ale companiei John Deere sau informații despre modul de gestionare al acestor tehnologii, consultați Declarația privind cookie-urile.

Aceste tehnologii sunt utilizate, în general, pentru a permite funcționarea corespunzătoare a serviciilor online, pentru a stoca în memorie preferințele sau opțiunile dumneavoastră, pentru a asista la îmbunătățirea serviciilor online, a măsura răspunsurile la comunicări, a îmbunătățiți mijloacele de comunicare sau promoțiile, a oferi o experiență personalizată în cadrul serviciilor online, a detecta și preveni anumite tipuri de fraudă, precum și pentru a furniza anunțuri publicitare relevante. În unele cazuri, asociem informațiile pe care le colectăm utilizând cookie-uri și tehnologii de colectare similare cu alte date cu caracter personal colectate, așa cum este prezentat în secțiunea 3 a acestei declarații.

Colaborăm cu părți terțe pentru a efectua funcții de urmărire și raportare necesare pentru procesarea web. De asemenea, colaborăm cu părți terțe pentru a ne ajuta să furnizăm conținut personalizat și reclame relevante în cadrul serviciilor online sau pe site-urile și serviciile oferite de terți și pe care le puteți vizita. Este posibil ca aceste părți terțe să utilizeze cookie-uri și alte tehnologii de colectare similare pentru a colecta informații despre utilizarea serviciilor online și despre activitatea dumneavoastră pe site-urile și serviciile părților terțe, astfel încât acestea să poată afișa reclame direcționate pentru dumneavoastră.

6. Funcțiile Tell-A-Friend

John Deere oferă funcționalitatea „Tell-a-Friend” pe site-urile companiei. Dacă alegeți să utilizați această funcție, vom trimite automat prietenului dumneavoastră un singur e-mail cu informațiile pe care le-ați specificat și îl vom invita să viziteze site-ul web. John Deere utilizează aceste informații în scopul unic de a trimite acest e-mail și nu reține informațiile.

7. Drepturile persoanei vizate

Sub rezerva legislației locale, puteți exercita anumite drepturi privind datele cu caracter personal, în mod gratuit: (a) Acces: aveți dreptul de a obține confirmarea dacă sunt prelucrate date cu caracter personal, scopul prelucrării, categoriile de date, informații despre destinatarii datelor și țările din afara UE în care sunt plasate, măsurile de protecție puse în aplicare pentru transferul de date în țările din afara UE, perioada de stocare a datelor sau criteriile pentru a determina această perioadă, informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră, activitățile noastre de prelucrare și furnizorii de date, precum și consecințele semnificative și preconizate ale prelucrării; (b) Rectificare: aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care sunt incorecte sau incomplete; (c) Portabilitate: este posibil să primiți date cu caracter personal despre dumneavoastră, pe care ni le-ați oferit, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mod electronic și aveți dreptul de a le transmite altor operatori de date fără piedici. Acest drept există numai dacă prelucrarea se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră sau a unui contract, iar prelucrarea este realizată prin mijloace automatizate; (d) Restricție: puteți solicita să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă (i) contestați acuratețea acestora – pentru o perioadă de timp, va trebui vă verificăm solicitarea; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii acesteia, solicitând restricția în schimb; (iii) nu mai avem nevoie de date, dar ne înștiințați că aveți nevoie de acestea pentru a stabili, exercita sau apăra o acțiune în justiție; sau (iv) vă opuneți prelucrării în baza unui interes public sau legitim – pentru o perioadă trebuie să verificăm solicitarea; și (e) Ștergere: puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care l-am colectat, v-ați retras consimțământul și nu există alt motiv legal pentru prelucrare, ați obiectat și nu există motive legitime care să suprascrie prelucrarea, prelucrarea este ilegală sau ștergerea este necesară pentru a respecta o obligație legală.

Obiecție: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, din motive imperioase și legitime, legate de situația dumneavoastră specială, cu excepția cazurilor în care dispozițiile legale prevăd în mod expres această prelucrare. În plus, aveți dreptul de a obiecta dacă datele despre dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

Dacă doriți să exercitați oricare din aceste drepturi sau sunteți preocupat de modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, utilizați portalul cu informații privind drepturile persoanei vizate disponibil [aici]. Rețineți că aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Mai precis, la autoritatea de supraveghere din statul membru în care locuiți, de la locul de muncă sau din locația în care a survenit problema pentru care doriți să depuneți o plângere.

Dacă aveți întrebări cu privire la rolurile și responsabilitatea diferiților membri ai grupului John Deere, inclusiv în cazul în care aceștia acționează în calitate de operatori de date în comun, contactați responsabilul cu protecția datelor („RPD”). De asemenea, contactați responsabilul cu protecția datelor dacă doriți să aflați mai multe despre acordul dintre membrii grupului John Deere care acționează în calitate de operatori comuni cu John Deere. În cazul operatorilor comuni, vă puteți exercita drepturile față de fiecare dintre aceștia.

Informațiile de contact pentru responsabilul cu protecția datelor sunt disponibile în secțiunea 15 a acestei declarații.

8. Gestionarea consimțământului

Dacă v-am solicitat să acordați consimțământul pentru a utiliza datele cu caracter personal într-un anumit scop, puteți refuza să faceți acest lucru sau să vă retrageți consimțământul în orice moment, contactândne folosind metodele descrise în secțiunea 7 sau 15. Legalitatea prelucrări datelor cu caracter personal care a avut loc înainte de retragerea consimțământului, nu va fi afectată.

9. Transferul datelor cu caracter personal în alte țări

Deoarece operațiunilor noastre se desfășoară la nivel global, unii dintre destinatarii menționați în secțiunea 4 se află în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), care nu au un nivel adecvat de protecție a datelor. Se vor efectua transferuri internaționale în țări în care membrii grupului John Deere au sedii, inclusiv India și Statele Unite ale Americii.

Unele țări din afara SEE sunt recunoscute de către Comisia Europeană ca oferind un nivel corespunzător de protecție a datelor, în conformitate cu standardele SEE (lista cu aceste țări este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferuri din SEE către țări care nu sunt considerate corespunzătoare de către Comisia Europeană, vom pune în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi reguli corporatiste obligatorii, clauze contractuale standard adoptate de către Comisia Europeană pentru protecția datelor cu caracter personal, alte mecanisme de transfer valide sau, în situații excepționale, conform derogărilor legale admisibile. Transferurile către terțe părți aflate în astfel de țări vor avea loc prin intermediul unor mecanisme acceptabile de transfer al datelor, cum ar fi regulile corporatiste obligatorii, protecția de confidențialitate pentru organizațiile autocertificate din SUA, clauzele contractuale standard adoptate de către Comisia Europeană pentru protecția datelor cu caracter personal, certificările, codurile de conduită aprobate, alte mecanisme de transfer valide sau, în situații excepționale, conform derogărilor legale admisibile. Contactați responsabilul cu protecția datelor folosind informațiile din secțiunea 15, dacă doriți să primiți o copie a mecanismului.

10. Păstrarea datelor

Datele vor fi păstrate pentru o perioadă considerată necesară pentru îndeplinirea scopurilor indicate în această declarație sau conform legislației aplicabile. Printre criteriile de determinare a perioadei de păstrare se numără:

 • Există o relație în curs cu dumneavoastră;
 • Datele cu caracter personal sunt necesare pentru scopurile enumerate în secțiunea 3; sau
 • Legile și reglementările aplicabile impun păstrarea datele cu caracter personal.

De asemenea, poate fi necesar să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, în caz de litigiu sau dacă primim o citație, un mandat de percheziție, un ordin judecătoresc sau un alt proces juridic care ne solicită să păstrăm datele cu caracter personal. Datele sunt păstrate în conformitate cu programul nostru de păstrare a înregistrărilor și cu prevederile legale aplicabile. Conform programului nostru de păstrare a înregistrărilor și cerințelor legale aplicabile, vom șterge și/sau vom confidențializa datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai jos.

11. Politicile de confidențialitate ale părților terțe

Această Declarație de confidențialitate abordează doar prelucrarea datelor cu caracter personal de către compania John Deere și membrii grupului John Deere. Alte site-uri care pot fi accesibile prin intermediul acestui site sau ale căror funcționalități au fost încorporate în serviciile noastre online, au propriile politici și practici de confidențialitate. Distribuitorii independenți, furnizorii și partenerii de afaceri au propriile lor politici și practici de confidențialitate. Vă recomandăm să vă familiarizați cu declarațiile de confidențialitate oferite de toate părțile terțe înainte de furniza informații sau de a accesa o ofertă sau o promoție.

12. Forumuri, recenzii de produs și alte zone publice

Site-ul nostru conține un forum și alte zone în care puteți posta public recenzii ale produselor, să comunicați cu alte persoane și să trimiteți conținut media. Înainte de a posta în aceste zone, vă rugăm să citiți cu atenție „Termenii de utilizare” aplicabili. Toate informațiile pe care le postați vor deveni accesibile oricărei persoane cu acces la internet și datele cu caracter personal pe care le includeți în postare pot fi citite, colectate și utilizate de alții. De exemplu, dacă postați adresa de e-mail alături de o recenzie a unui produs, este posibil să primiți mesaje nesolicitate de la părți terțe. Fiți precaut atunci când postați date cu caracter personal.

13. Cereri de angajare

Dacă ați aplicat pentru angajare la compania John Deere, datele cu caracter personal trimise în cererea de angajare vor fi, în general, utilizate pentru recrutare și alte scopuri interne de resurse umane. Pentru mai multe informații, consultați Declarația de recrutare globală disponibilă în meniul „Informații specifice în funcție de țară sau produs”.

14. Modificări la această declarație

Periodic, putem actualiza această Declarație de confidențialitate pentru a introduce practici de confidențialitate noi sau diferite. Vom emite o notificare pe pagina noastră de pornire atunci când efectuăm modificări de conținut la această Declarație de confidențialitate.

15. Cum să ne contactați

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau comentarii despre practicile noastre de confidențialitate sau despre această Declarație de confidențialitate. Ne puteți contacta online la adresa R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Puteți trimite corespondență la:

John Deere GmbH & Co KG
Responsabilul cu protecția datelor
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Germania

Printre operatorii de date se numără:

NUME INFORMAȚII DE CONTACT RESPONSABILITATE
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Germania 68163, Germania
 • Sediul European;
 • Produse și servicii care țin de agricultură și gazonare;
 • Vânzări și marketing EMEA
 • Servicii online; Servicii de date și abonamente
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finlanda 33900, Finlanda
 • Produse și servicii forestiere
 • Vânzări și marketing
John Deere Bank S.A., inclusiv sucursalele și reprezentanțele din Germania, Elveția, Regatul Unit și Spania. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg Produse și servicii financiare
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italia Produse și servicii financiare
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Franța Servicii financiare
John Deere Forestry, Ltd. (UK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Regatul Unit Vânzări și marketing
John Deere Ltd. (Regatul Unit) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Regatul Unit Vânzări și marketing
John Deere Iberica, S.A. (Spania) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Vânzări și marketing
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polonia) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Vânzări și marketing
John Deere Forestry AS (Norvegia) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Vânzări și marketing
John Deere Nederland B.V. (Țările de jos) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Vânzări și marketing
John Deere Italiana S.r.L. (Italia) Via G . d i Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Vânzări și marketing
John Deere Forestry Ltd. (Irlanda) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Vânzări și marketing
John Deere France S.A.S. (Franța) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Vânzări și marketing

Reguli corporatiste obligatorii în Grupul Deere

Reguli corporatiste obligatorii în Grupul Deere

Drepturile persoanei vizate

Formular de solicitare a drepturilor persoanelor vizate

Formular de plângere pentru date personale

Last Updated: May 25, 2018