Declarația de confidențialitate a companiei John Deere

Această Declarație de confidențialitate explică modul în care John Deere și afiliații săi prelucrează datele cu caracter personal. Această declarație răspunde, de asemenea, la întrebările specifice pe care le puteți avea cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor colectate. Această declarație se adresează persoanelor cu care interacționăm, inclusiv vizitatorilor sau utilizatorilor site-urilor web, ai aplicațiilor (web sau mobile) sau ai serviciilor online; clienților actuali și potențiali; conducerii și personalului clienților și furnizorilor corporativi; conducerii și personalului reprezentanțelor autorizate și ale distribuitorilor John Deere; vizitatorilor facilităților, ai muzeelor și ai atracțiilor noastre; și altor destinatari ai produselor și serviciilor noastre. Ne referim la persoane ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sub titulatura de „dumneavoastră” în această declarație.

Datele cu caracter personal sunt distribuite membrilor grupului John Deere. O listă de membri care aparțin grupului John Deere este disponibilă aiciși în cadrul Regulilor corporatiste obligatorii. Membrii care aparțin grupului John Deere pot prelucra în mod solidar datele cu caracter personal în anumite situații.

Completările privind confidențialitatea specifice unei țări sau unui produs se pot aplica prelucrării datelor cu caracter personal în raport cu anumite produse sau servicii oferite de John Deere care pot necesita, în general, prelucrarea categoriilor suplimentare de date cu caracter personal sau prelucrarea în scopuri diferite.

Produsele și serviciile John Deere sunt distribuite printr-o rețea de dealeri și distribuitori autorizați. Majoritatea acestor dealeri și distribuitori autorizați sunt întreprinderi deținute și operate independent, care pot avea propriile declarații de confidențialitate.

1. Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm

Prelucm date cu caracter personal despre dumneavoastră. Această secțiune conține câteva exemple obișnuite. În funcție de țară/regiune și legislația aplicabilă, exemplele de mai jos pot fi considerate date cu caracter personal și/sau pot fi colectate de la dumneavoastră.

Detalii cu caracter personal și date de contact

 • Nume, data nașterii, identificatori guvernamentali, semnătură, imagine
 • Adresă, numărul de telefon, adresă de e-mail
 • Informații demografice (cum ar fi gen, stare civilă, familie, locație generală)
 • Nume de utilizator, parolă, profil din rețele de socializare
 • Locația GPS

2. Modul în care colectăm date cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal dintr-o varietate de surse, inclusiv: 

Informații pe care le colectăm direct de la dumneavoastră:

Colectăm date cu caracter personal atunci când interacționați cu noi. Puteți să ne furnizați date cu caracter personal în mod electronic, în scris sau verbal. Interacțiunile obișnuite în care ne furnizați date cu caracter personal includ:

 • înregistrarea sau achiziționarea serviciilor sau cumpărarea produselor și a echipamentelor,
 • înregistrarea pentru un cont,
 • utilizarea serviciilor noastre online , inclusiv a site-ului web,
 • înregistrarea pentru a primi un buletin informativ,
 • contactarea personalului nostru pentru servicii de asistență pentru clienți sau înregistrarea garanției,
 • solicitarea finanțării,
 • răspunsul la sondaje.

3. Modul în care utilizăm datele cu caracter personal („Scopurile”)

Vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care stabilim faptul că avem un temei juridic adecvat. Temeiurile juridice și scopurile obișnuite pentru prelucrarea datelor cu caracter personal includ următoarele, cu excepția cazului în care se aplică un alt temei juridic în conformitate cu cerințele prevăzute în legile specifice țării sau produselor:

Prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale: prelucrăm datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. Această prelucrare este compusă din:

 • colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal pentru a furniza produsele și serviciile solicitate,
 • furnizarea de bunuri și servicii pe care le solicitați,
 • pentru servicii conexe, cum ar fi livrarea produsului, întreținerea, asistența pentru clienți, produse și lucrări de service (inclusiv service-ul în garanție), finanțarea, serviciul de leasing și de credit și funcționarea serviciilor online,
 • evaluarea eligibilității dumneavoastră, în anumite țări/regiuni, acest lucru se face prin utilizarea unui sistem automat de decizie,
 • administrarea și colectarea din contul dumneavoastră, răspunsul la întrebări, prelucrarea feedback-ului și furnizarea de asistență,
 • furnizarea de servicii generale pentru clienți și răspunsul la solicitările și reclamațiile dumneavoastră în legătură cu serviciile noastre,
 • menținerea accesului dumneavoastră la servicii și aplicații aferente,
 • trimiterea comunicărilor de service privind întreținerea, disponibilitatea, funcționalitatea sau alte probleme.

4. De ce sunt divulgate datele cu caracter personal de către John Deere

Distribuim datele cu caracter personal în modul și în scopurile descrise mai jos și în conformitate cu această Declarație de confidențialitate și cu orice document specific tranzacției, cu excepția cazului când v-am informat altceva sau dacă prelucrarea este în conflict cu legislația aplicabilă:

 • cu grupul John Deere, în cazul în care o astfel de distribuire este utilă pentru a vă furniza serviciile sau produsele noastre sau pentru a ne gestiona afacerea,
 • cu alte societăți pentru a efectua funcții specializate sau profesionale pentru noi,
 • cu furnizorii de servicii terți (care vor funcționa în conformitate cu instrucțiunile noastre prevăzute într-un acord scris cu noi) pentru a ne sprijini în furnizarea de informații, produse sau servicii pentru dumneavoastră, în dirijarea și gestionarea afacerii noastre sau în gestionarea și îmbunătățirea produselor sau serviciilor noastre. Distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal acestor terți pentru a efectua servicii, sub rezerva unor restricții contractuale și măsuri de securitate adecvate. Printre aceștia se numără furnizorii de servicii IT care ajută la gestionarea sistemelor și serviciilor noastre IT și de back-office și utilaje, inclusiv serviciile de internet și software: găzduirea de date, conversia datelor și capabilitățile bazate pe cloud, gestionarea și securitatea conturilor, testarea, depanarea, raportarea erorilor și analiza utilizării, precum și furnizorii de servicii de telecomunicații mobile,
 • cu autorități de reglementare și instanțe, pentru a respecta toate legile, reglementările și normele aplicabile, precum și solicitările autorităților de aplicare a legii, ale autorităților de reglementare și ale altor agenții guvernamentale,

5. Module cookie și tehnologii de colectare similare

Informațiile tehnice care pot, de asemenea, constitui date cu caracter personal (tipul browserului, sistemul de operare, adresa IP, numele domeniului) pot fi colectate prin module cookie și alte tehnologii de urmărire (cum ar fi fișierele GIF transparente). Pentru informații suplimentare, consultați Declarația privind modulele cookie din partea de jos a paginii noastre de pornire.

6. Cum să vă accesați și să vă controlați datele cu caracter personal

Aveți anumite drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal, sub rezerva anumitor derogări și în funcție de țară/regiune și, în unele cazuri, în funcție de activitatea de prelucrare pe care o desfășurăm. Dacă aveți aceste drepturi în țara/regiunea dumneavoastră, cum ar fi în UE/Regatul Unit, și dacă doriți să accesați, să corectați, să actualizați, să solicitați ștergerea, să solicitați informații, să vă opuneți, să solicitați restricționarea prelucrării, să solicitați portabilitatea datelor, să nu faceți obiectul deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată sau să luați măsuri în alt mod cu privire la datele cu caracter personal, puteți face acest lucru în orice moment luând legătura cu noi folosind detaliile de contact furnizate în secțiunea 12 („Cum să luați legătura cu noi”) de mai jos.

Dacă am prelucrat date cu caracter personal cu consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o înainte de retragerea dvs. și nici nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată pe baza unor temeiuri legale de prelucrare, altele decât consimțământul.

7. Securitatea informațiilor și a datelor

Am pus în aplicare și menținem măsuri, politici și proceduri de securitate, tehnice și organizatorice adecvate, concepute pentru a reduce riscul de distrugere sau pierdere accidentală sau de divulgare a datelor cu caracter personal sau de acces neautorizat la acestea. Pentru mai multe informații despre programul nostru de securitate cibernetică, consultați ultimul Raport privind sustenabilitatea al societății sau luați legătura cu noi astfel cum este prezentat în secțiunea 12 de mai jos.

8. Reținerea datelor

Vom stoca datele cu caracter personal atât timp cât acest lucru este necesar în scopurile pentru care au fost colectate, astfel cum este explicat în această Declarație de confidențialitate sau în orice document specific privind tranzacțiile. În unele circumstanțe, este posibil să stocăm date cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu, în cazul în care ni se solicită să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile. În circumstanțe specifice, este posibil să stocăm date cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel încât să avem evidențe precise despre tranzacțiile dumneavoastră cu noi în caz de reclamații sau pretenții sau dacă putem considera în mod rezonabil că se poate iniția un litigiu potențial privind datele cu caracter personal sau tranzacțiile dumneavoastră. Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu programul nostru de păstrare a înregistrărilor și cu prevederile legale aplicabile. Conform programului nostru de păstrare a înregistrărilor și cerințelor legale aplicabile, vom șterge și/sau vom anonimiza datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare.

9. Transferul datelor cu caracter personal la nivel global

John Deere funcționează la nivel global. În consecință, datele cu caracter personal pot fi transferate și stocate în țări din întreaga lume, inclusiv în Uniunea Europeană („UE”), în Statele Unite ale Americii, în Brazilia, în India și în alte țări în care John Deere are sedii, dealeri și distribuitori autorizați sau furnizori de servicii. Aceste locații au adesea standarde diferite de protecție a datelor. Având în vedere aceste diferențe, atunci când transferăm date cu caracter personal în alte țări, vom proteja aceste informații după cum este descris mai jos în această Declarație de confidențialitate sau astfel cum vă sunt divulgate la momentul culegerii datelor.

John Deere va lua măsurile adecvate pentru a se asigura că transferurile de date cu caracter personal respectă legislația aplicabilă și sunt gestionate cu atenție pentru a vă proteja drepturile și interesele privind confidențialitatea. Am elaborat și am pus în aplicare un set de Reguli corporatiste obligatorii (BCR) pentru UE în rândul membrilor grupului John Deere care au fost recunoscute de către autoritățile pentru protecția datelor din UE ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm la nivel global. O copie a Regulilor corporatiste obligatorii este disponibilă aici.

În toate celelalte țări din afara UE, atunci când se transferă date cu caracter personal între membrii grupului John Deere, au fost puse în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi clauze contractuale standard, certificări, coduri de conduită sau alte mecanisme valide de transfer al datelor. Politicile noastre interne și codurile de conduită solicită, de asemenea, respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind confidențialitatea.

10. Confidențialitatea în cazul copiilor

Site-ul web și aplicațiile John Deere nu sunt dedicate copiilor sau adolescenților și nu colectează date cu caracter personal cu bună știință direct de la persoane sub 18 ani. În cazul în care credeți că prelucrăm informații referitoare la un minor, vă rugăm să luați legătura cu noi utilizând informațiile furnizate în secțiunea „Cum să luați legătura cu noi” de mai jos, astfel încât să putem investiga și să putem restricționa datele.

11. Modificări la această Declarație de confidențialitate

Periodic, putem actualiza această declarație pentru a introduce practici de confidențialitate noi sau diferite. Dacă facem modificări, vom revizui data „Ultimei revizuiri” din partea de jos a acestei declarații.

12. Cum să luați legătura cu noi/Operatori de date obișnuiți

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau observații despre practicile noastre de confidențialitate sau despre această Declarație de confidențialitate. Ofițerii responsabili de confidențialitatea datelor desemnați sunt, de asemenea, menționați aici.

Definiții

Datele cu caracter personal sunt definite în legislația aplicabilă. Acest termen înseamnă adesea orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă înseamnă adesea o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de locație etc.

În Africa de Sud și în Argentina, datele cu caracter personal ale entităților corporative sunt, de asemenea, protejate prin legile aplicabile privind confidențialitatea datelor. Atunci când prelucrăm astfel de date cu caracter personal în Africa de Sud și în Argentina, le vom prelucra în conformitate cu această Declarație de confidențialitate.

Prelucrarea este definită în conformitate cu legislația aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la acestea, acțiuni precum colectarea, stocarea, utilizarea, accesarea, modificarea, ștergerea, distrugerea sau distribuirea datelor.

Datele utilajului sunt date generate de, colectate de sau stocate pe echipamentul dumneavoastră sau pe orice interfață hardware sau a dispozitivului cu echipamentul dumneavoastră.

Legislația aplicabilă înseamnă toate legile, normele, reglementările, decretele, statutele, ordonanțele, ordinele, mandatele și rezoluțiile relevante și aplicabile cu privire la securitatea datelor, protecția datelor, viața privată și/sau prelucrarea datelor cu caracter personal și care se aplică grupului John Deere.

Operatorul de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, în mod individual sau solidar, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Entitatea Deere cu care aveți o relație principală este operatorul de date cu caracter personal colectate de la persoane care fac obiectul acestei declarații. Această entitate poate varia în funcție de situație. Poate fi entitatea care a încheiat un contract de servicii/furnizare de servicii cu dumneavoastră sau cu angajatorul dumneavoastră, entitatea care v-a furnizat materiale și comunicări de marketing și promoționale, entitatea principală din țara care operează site-ul web John Deere pe care l-ați vizitat, entitatea care operează facilitățile locale pe care le-ați vizitat, entitatea care a organizat (în colaborare) un eveniment etc.

Atunci când există mai multe entități responsabile de prelucrare, cum ar fi: atunci când două entități Deere încheie un contract de afaceri cu societatea dumneavoastră, astfel de entități sunt responsabile în mod solidar de legalitatea unei anumite activități de prelucrare („Operatori de date solidari”).

În anumite ocazii, mai multe entități Deere vă pot prelucra datele cu caracter personal în calitate de operatori de date independenți. Dacă aveți întrebări despre operatorii de date, nu ezitați să luați legătura cu noi (consultați Secțiunea 12 pentru informații de contact).

Last Updated: November 1, 2021